Zásady práce s Vašimi údaji

Jsem Nicola Zörkler., IČO 06774075, se sídlem podnikání: Bítovská 1215/18, Praha, 140 00

Moje kontaktní údaje jsou:

E-mail: nicola.zorkler@gmail.com

Zpracovávám některé osobní údaje, o tomto zpracování se můžete dočíst v tomto dokumentu.

Zpracování osobních údajů upravuje hlavně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických sobo v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“).

I. Zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů v případě použití kontaktního formuláře, e-mailu nebo jiné zprávy

Pokud poptáváte moje služby, budu pracovat s Vašimi kontaktními údaji, které mi předáte, hlavně prostřednictvím formuláře, e-mailu nebo jiného komunikačního kanálu. Jsou to: jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, Váš dotaz, případně další údaje, které vyplníte nebo je v rámci další domluvy předáte.

Z jakého důvodu?

Kontaktuju Vás přes ně pro další domluvu.

Na základě jakého právního důvodu?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – jednání o smlouvě a plnění smlouvy (služby).

Jak dlouho budu osobní údaje zpracovávat?

Pokud nenavážeme další spolupráci, Vaše data budu zpracovávat nejdéle 12 měsíců od naší poslední komunikace. 

Zpracování osobních údajů v případě nákupu produktu

Pokud u mě nakoupíte, budz pracovat s údaji, které vyplníte. Jsou to hlavně fakturační údaje: jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, adresa/sídlo a údaje o nákupu.

Z jakého důvodu?

Osobní údaje potřebuji zpracovat, abych splnila naši smlouvu – dodala objednané produkty a služby. Přes kontaktní údaje s Vámi budu také komunikovat ohledně stavu tvé objednávky, případně ohledně reklamací nebo Vašich dotazů.

Osobní údaje budu dále zpracovávat pro splnění mých povinností, které plynou ze zákona (hlavně pro účetní a daňové účely, případně pro vyřízení reklamací a jiné).

Na základě jakého právního důvodu osobní údaje zpracovávám?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – plnění smlouvy a čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – plnění našich povinností.

Jak dlouho budu osobní údaje zpracovávat?

Po dobu plnění mé služby a poté 10 let od posledního poskytnutí produktu nebo služby.

Newslettery 

Pokud se zapíšete do newsletteru nebo jste u mě nějaký produkt nakoupili a nezakázali jste mi to, mohu použít Vaši e-mailovou adresu pro rozesílku svých newsletterů.

Na základě jakého právního důvodu?

V případě zápisu do newsletteru se jedná o zpracování na základě Vašeho souhlasu, tedy na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

V případě, že jste jsi ode mě nakoupili nějaké produkty či služby, umožňuje mi to ust. § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, pokud jste mi to nezakázali.

Souhlas je dobrovolný a kdykoliv odvolatelný.

Jak dlouho budu osobní údaje zpracovávat?

2 roky po udělení souhlasu nebo od poslední koupě mých produktů či služeb. Z rozesílky se můžete kdykoliv odhlásit prostřednictvím e-mailu nebo mě kontaktujte na e-mailové adrese: nicola.zorkler@gmail.com

II. Kdo se k datům dostane?

Vaše data zůstanou u mě.

Přesto pro mě pracují některé společnosti nebo podnikající fyzické osoby, kteří se k datům dostanou proto, že mi pomáhají s chodem mé činnosti. Jsou to:

  • poskytovatel e-mailingové služby (Ecomail).
  • osoby, které mi pomáhají s placenou prezentací (reklamou) na webových vyhledávačích nebo sociálních sítích.

Vaše osobní údaje zůstávají na území Evropské unie.

III. Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Pokud máte k osobním údajům otázky, kontaktujte mě na e-mailové adrese: nicola.zorkler@gmail.com nebo zavolej na telefonní číslo 776 578 840.

Nařízení GDPR Vám dává mimo jiné právo obrátit se na mě a chtít informace, jaké osobní údaje zpracováváme, vyžádat si přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat po mě v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Udělené souhlasy jsou kdykoliv odvolatelné a proti zpracování na základě oprávněného zájmu lze vznést námitku.

Pokud si myslíte, že s daty nenakládám správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud.